No Picture
אינדקס צמחי מרפא

לענת האבסינט / אבסינת Artemisia absinthium wormwood

לענת האבסינט – תיאור הצמח ותפוצה צמח זה נמנה על משפחת המורכבים המין לענת האבסינט אינו גדל בר בארץ ישראל. קיימים מינים אחרים בסוג לענה הגדלים בר בארץ. כמו לדוגמא לענת המדבר שמשמשת את הבדואים […]

No Picture
צמחי מרפא ורפואה משלימה

רפואה סינית עתיקה

רפואה סינית מטרת דף מידע זה היא לתת סקירה קצרה על אמצעי הטיפול והאבחון שבידי המטפל ברפואה הסינית. ידע טיפולי ברפואה סינית נרכש ע”י לימודים מעמיקים וארוכים בתחומים שונים של הרפואה הסינית. מידע היכן ניתן […]

No Picture
צמחי מרפא ורפואה משלימה

לימודי רפואה סינית & רפואה משלימה

לימודי רפואה סינית לכל מי שמעוניין לדעת היכן ניתן ללמוד רפואה סינית, להלן מידע לגביי כל המכללות העורכות קורסים להכשרת מטפלים ברפואה סינית.

No Picture
אינדקס צמחי מרפא

צמחי מרפא: ערבה salix alba

ערבה – תאור הצמח ותפוצה ערבה Salix alba שייכת למשפחת הערבתיים. זהו עץ נשיר העלים והענפים הצעירים שעירים. העלים משוננים. ענפיה גמישים ומתכופפים כלפי הקרקע ולכן מכונה גם ערבה בוכייה. צמח ערבה גדל בעיקר ליד […]

No Picture
צמחי מרפא ורפואה משלימה

לימודי רפואה משלימה

כל המקומות שבהן ניתן ללמוד לימודי רפואה משלימה לכל מי שמעוניין לדעת היכן ניתן ללמוד ענף כלשהו מתחומי הרפואה המשלימה, להלן מידע לגביי כל המכללות העורכות קורסים בתחומי רפואה משלימה.